Gældende: 14. 02. 2024

Gebyroversigt

Vi har gjort det nemt

Det nemme overblik

Oprettelse, ændring og indfrielse af aftaler

Dokumentgebyr, leasing, minimum
kr. 3.995,00
Dokumentændring, forlængelse (omlægning)
kr. 2.000,00
Debitor-/Brugerskifte
kr. 2.000,00
Førtidig indfrielse
kr. 2.000,00
Rykker 1
kr. 150,00
Rykker 2
kr. 300,00
Opsigelse (rykker 3)
kr. 1.000,00
Henstandsgebyr (aftale om forsinket betaling)
kr. 250,00
Gebyr for opkrævning af vægtafgift restance
kr. 300,00
Viderefakturering af bøder, vægtafgift, miljøzone gebyrer m.v.
kr. 300,00
Morarente ved betaling efter forfald -pr. påbegyndt måned
2,50%
Henstandsrente (kan afviges)
2,50%

Forsikring

Forsikringsdeklaration
kr. 1.380,00
Notering af forsikringsskift
kr. 250,00

Øvrige gebyr

Timebetaling pr.time dog min. ½ time (øvrige ydelser)
kr. 650,00
Bortkommen registreringsattest inkl. gebyr *
kr. 250,00
Omregistrering af motorkøretøjer m.m. inkl. gebyr *
kr. 650,00
Notering af transport
kr. 500,00
Oversigt over aftaler, revisor, kunder m.m.
kr. 500,00
Ekspedition/fremsendes kopi af aftale, fakturakopi m.m.
kr. 250,00
Vurderingsgebyr pr.time + evt. ekstra ydelser
kr. 750,00
Reetablering ved opsagt aftale
kr. 500,00
Udskrivning af ny registreringsattest - nye varebilskrav -pr.bil
kr. 150,00

Betalinger

Ordinære betalinger ikke på Betalingsservice
kr. 70,00
Ordinære betalinger på Betalingsservice
kr. 34,00

Alle beløb er ekskl. moms og pr. aftale. Der tages forbehold for fejl og ændringer.