Gebyroversigt

Gældende 01.03.2018
Oprettelse, ændring og indfrielse af aftaler
Dokumentgebyr, leasing kr. 2.995,00
Dokumentgebyr, købekontrakter og lån, min. kr. 3.495,00
Dokumentændring, forlængelse (omlægning) kr. 2.000,00
Debitor-/Brugerskifte kr. 2.000,00
Førtidig indfrielse kr. 2.000,00
Skriftligt indfrielsestilbud kr.    250,00

 

Rykker og restance

Rykker 1 kr.   300,00
Rykker 2 kr.   300,00
Opsigelse (rykker 3) kr.1.000,00
Henstandsgebyr kr.   500,00
Gebyr for opkrævning af vægtafgift restance kr.   500,00
Morarente ved betaling efter forfald pr. påbegyndt måned 2,50%
Henstandsrente (kan afviges) 2,50% 
   

Forsikring

Panthaverdeklaration kr. 1.280,00
Forsikringsskift kr.    250,00
Forsikringsrestance, 1. rykker kr.    250,00
Forsikringsrestance, 2. rykker kr.    500,00

 

Øvrige gebyr

Timebetaling pr.time dog min. ½ time (øvrige ydelser) kr.   650,00
Bortkommen registreringsattest inkl. gebyr * kr.   250,00
Omregistrering af motorkøretøjer m.m. inkl. gebyr * kr.   650,00
Notering af transport kr.   500,00
Oversigt over aftaler, revisor, kunder m.m. kr.   500,00
Ekspedition/fremsendes kopi af aftale, fakturakopi m.m. kr.   250,00
Vurderingsgebyr pr.time + evt. ekstra ydelser kr.   750,00
Reetablering ved opsagt aftale kr.   500,00
Kontoudtog over betalinger kr.   300,00
Udskrivning af ny registreringsattest - nye varebilskrav -pr.bil  kr.  150,00

Betalinger

Ordinære betalinger ikke på Betalingsservice kr.     70,00
Ordinære betalinger på Betalingsservice kr.     24,00
Gebyr afvist betaling via Betalingsservice kr.   250,00
 
Alle beløb er ekskl. moms og pr. aftale. Der tages forbehold for fejl og ændringer.

 

DET SIGER VORES KUNDER

”Med Dansk ErhvervsFinansiering har vi god sparring og hurtig afklaring i forbindelse med nye investeringer. Det betyder, at vi har et godt overblik og kan træffe de rigtige beslutninger ”- udtaler direktør Morten Nielsen fra Lonico ApS

"For os er det gensidige personlige kendskab til hinanden vigtigt, da det letter samarbejdet og får processen til at gå smidigt, når investeringerne skal gennemføres.”

Ring til os på
+45 63 45 63 60

Mandag-torsdag kl. 8.15 - 16.15

Fredag kl. 8.15 - 15.00

Vi er medlem af:

Finans og Leasing

Interesseorganisation for danske
finansieringsselskaber