Gebyroversigt

 

Oprettelse, ændring og indfrielse af aftaler pr. aftale

Dokumentgebyr, leasing                                                             kr. 2.995,00

Dokumentgebyr, købekontrakter og lån, min.                          kr. 2.995,00

Dokumentændring, forlængelse (omlægning)                         kr. 1.500,00

Debitor-/Brugerskifte                                                                  kr. 1.500,00

Førtidig indfrielse                                                                        kr. 1.500,00

Skriftligt indfrielsestilbud                                                            kr.    250,00

 

Rykker og restance pr. aftale

Rykker 1                                                                                       kr.    300,00

Rykker 2                                                                                       kr.    300,00

Opsigelse (rykker 3)                                                                    kr. 1.000,00

Henstandsgebyr                                                                         kr.    500,00

Morarente ved betaling mellem forfald og rykning, pr. mdr.           2,5 %

Morarente ved betaling efter rykker, pr. mdr.                                   2,5 %

Henstandsrente (kan afviges) , pr. mdr.                                             2,5 %

 

Forsikring pr. aftale 

Panthaverdeklaration                                                                kr. 1.280,00

Forsikringsskift                                                                           kr.    100,00

Forsikringsrestance, 1. rykker                                                   kr.    250,00

Forsikringsrestance, 2. rykker                                                   kr.    500,00

 

Øvrige gebyr

Timebetaling pr.time dog min. ½ time (øvrige ydelser)          kr.    500,00

Bortkommen registreringsattest inkl. gebyr                           kr.    250,00

Omregistrering af motorkøretøjer m.m. inkl. gebyr               kr.    500,00

Notering af transport, udlæg m.v. pr. aftale                            kr.    500,00

Oversigt over aftaler, revisor, kunder m.m.                            kr.     500,00

Ekspedition/fremsendes kopi af aftale, fakturakopi m.m.     kr.    250,00

Vurderingsgebyr pr.time + evt. ekstra ydelser                       kr.    750,00

Reetablering ved opsagt aftale                                                kr.    500,00

Kontoudtog over betalinger                                                     kr.    300,00

Opkrævning af vægtafgift restance                                         kr.    250,00

 

Betalinger

Ordinære betalinger -  ikke tilm. NETS                                   kr.      70,00

Ordinære betalinger på - tilm. NETS                                      kr.      15,00

Gebyr afvist NETS aftale - pr. aftale                                        kr.    100,00

 

Marts 2017

Alle beløb er ekskl. moms og pr. aftale. Der tages forbehold for fejl og ændringer

 

 

 

DET SIGER VORES KUNDER

”Med Dansk ErhvervsFinansiering har vi god sparring og hurtig afklaring i forbindelse med nye investeringer. Det betyder, at vi har et godt overblik og kan træffe de rigtige beslutninger ”- udtaler direktør Morten Nielsen fra Lonico ApS

"For os er det gensidige personlige kendskab til hinanden vigtigt, da det letter samarbejdet og får processen til at gå smidigt, når investeringerne skal gennemføres.”

Ring til os på
+45 63 45 63 60

Mandag-torsdag kl. 8.15 - 16.15

Fredag kl. 8.15 - 15.00

Vi er medlem af:

Finans og Leasing

Interesseorganisation for danske
finansieringsselskaber