Grøn pulje til lastbiler åbner 15. august kl. 10.00

Om puljen

Som led i Aftale om Deludmøntning af Grøn Fond af 15. april 2024 er der afsat 75 mio. kr. til grøn omstilling og effektivisering af vejgodstransporten. Midlerne udmøntes som en ansøgningspulje i 2024.

Puljen åbner for ansøgninger den 15. august 2024 kl. 10.00 og lukker for ansøgninger den 15. november kl. 15.00. Link til ansøgningsskemaet på virk.dk lægges op her, inden puljen åbner.

Virksomheder kan søge om støtte til følgende tiltag:

Meromkostning ved indkøb af nye brint- eller ellastbiler
Investering i depotladning og -tankning til brint eller el
Projekter der omfatter begge dele
Midlerne uddeles efter først til mølle-princippet, men én virksomhed kan maksimalt tildeles 5 procent af puljen.

Vi anbefaler alle interesserede at gå i gang med ansøgningsprocessen så tidligt som muligt og at læse nedenstående materiale grundigt.

Bekendtgørelse om pulje til grøn omstilling af tung vejtransport (uploades senere)
Regnskabsinstruks og tilskudsvilkår (uploades senere)
Ansøgningsvejledning (uploades senere)
Budgetskabelon til ansøgning (uploades senere)
Instruks for revision af projekttilskud (uploades senere)

Læs mere her: https://www.vejdirektoratet.dk/side/pulje-til-groen-omstilling-af-tung-vejtransport-2024

Del:

Flere nyheder

Send os en besked