I samarbejde med  Codan formidler

Dansk ErhvervsFinansiering A/S forsikringer når du leaser dit materiel hos os. Forsikringen tilbydes på udvalgte aktiver.

 

Materiel som kan forsikres

 

Stationære maskiner

Pos. 1: Jern- & Maskinindustri

Pos. 2: Plastindustri

Pos. 3: Grafisk Industri

Pos. 4: Fødevare Industri

Pos. 5: Elektronik Industri

Pos. 6: Medical Industri

Pos. 7: Stationære Landbrugsmaskiner

Pos. 8: Stationært IT-udstyr

 

Ikke stationære maskiner

Pos. 20: Landbrugsmaskiner inkl. traktorer

Pos. 21: Efterspændte landbrugsmaskiner

Pos. 22: Mejetærskere

Pos. 23: Entreprenørmaskiner inkl. traktorer

Pos. 24: Efterspændte entreprenørmaskiner

Pos. 25: Trucks

Pos. 26: Lifte

Pos. 27: Containere

Pos. 28: Bærbart IT-udstyr

 

Forsikringen dækker:

 • Maskinkaskoforsikring (inde- og udefrakommende skader)
 • Branddækning
 • Vanddækning
 • Tyveridækning

 

Forsikringssted

Overalt i Danmark (dog excl. Færøerne og Grønland)

 

Særlige fordele og dækninger via Dansk ErhvervsFinansiering A/S

 

 • Indefra kommende skader er dækket *)
  Forsikringen er udvidet til at omfatte udlejning af materiel og udstyr

 • Transportudvidelse – bærbart IT-udstyr
  Forsikringen er udvidet til at dække under transport overalt i Danmark, når de forsikrede genstande transporteres i en dertil egnet emballage/ taske

 • Transportudvidelse – ikke-stationære maskiner
  Forsikringen er udvidet til at dække, når det forsikrede er under transport på egne hjul/bælter, under bugsering eller med skib, jernbane, blokvogn og lignende

 •  Udlejning af materiel og udstyr

     Se nærmere i forsikringsbetingelserne

 

Selvrisiko

Uanset det i policen anførte, andrager selvrisiko (beregnet af objektets nyværdi) pr. skadebegivenhed for materiellet og udstyret som følger:

Pos. 1-8 + 26 0,5% af nyværdien - min. 5.000 kr.

Pos. 20-25 1,0% af nyværdien - min. 10.000 kr.

 

Indefrakommende skader *)

Selvrisiko udgør 1% af nyværdien min. 7.500 kr.

Såfremt policen er tegnet med højere selvrisiko vil denne være gældende.

 

Indefra kommende skader på maskiner over 10 år gamle *)

Pos. 20-25

Ved indefra kommende skader på maskiner over 10 år gamle, gøres der udover fradrag af den anførte selvrisiko, også fradrag for maskinens alder, målt fra fabrikationsåret, i henhold til nedenstående tabel;

 

Alder Fradrag

11 til 12 år 20%

12 til 13 år 40%

13 til 14 år 60%

14 til 15 år 80%

 

Efter det 15. forsikringsår bortfalder dækning uden præmiereduktion. Ved skade på eftermonterede eller udskiftede maskindele/komponenter, der på skadetidspunktet er mindre end 10 år gamle, gøres der ikke fradrag for alder på disse.

 

 • Ovennævnte oplysninger er generelle oplysninger.  
 • De nærmere regler for dækninger og undtagelser, selvrisiko, etc., fremgår af forsikringsbetingelserne, der udleveres af Dansk ErhvervsFinansiering.  
 • Forsikringsbetingelserne går forud for øvrige angivne oplysninger.  

 

Se videre herunder...

 

Kundeinformation (driftsmateriel)                                

 

Formidler/forsikringstagerCodan

Dansk ErhvervsFinansiering A/S

Bredgade 95

5560 Aarup

CVR 29638411

 

Forsikringsgiver

Codan Forsikring A/S

Gammel Kongevej 60

1790 København V

CVR 10529638

 

Forsikringsaftalen

Ved indgåelse af aftale omkring forsikring, bliver det forsikrede materiel indtegnet under fællespolice udstedt til Dansk ErhvervsFinansiering A/S.

Ved skader som følge af grov uagtsomhed samt skader, der ikke er omfattet af forsikringen, har Codan Forsikring A/S regresmulighed for udbetalte erstatningsbeløb hos leasingtageren.

Forsikringen træder i kraft, når leasingaftalen er underskrevet og godkendt af Dansk ErhvervsFinansiering A/S.

 

Forsikringen dækker

Jf. certifikat, gældende police og forsikringsbetingelser

 

Forsikringen dækker ikke

Jf. certifikat, gældende police og forsikringsbetingelser

 

Selvrisiko

Jf. certifikat, gældende police og forsikringsbetingelser

 

Ovennævnte oplysninger er generelle oplysninger.

De nærmere regler for dækninger og undtagelser, selvrisiko, etc., fremgår af forsikringsbetingelserne, der udleveres af Dansk ErhvervsFinansiering.

 

Forsikringsbetingelserne går forud for øvrige angivne oplysninger.

 

Forsikringens løbetid, ophør og evt. opsigelse

Forsikringen er løbende – og opkræves automatisk sammen med leasingydelsen via Dansk ErhvervsFinansiering A/S.

Evt. opsigelse af forsikring skal ske via Dansk ErhvervsFinansiering A/S.

Forsikringsaftalen ophører automatisk ved leasingaftalens ophør eller udløb.

 

Erstatningsudbetaling

I tilfælde af en skade dækket under denne forsikring sker erstatningsudbetalingen direkte til Dansk ErhvervsFinansiering A/S.

 

Forsikringsformidling

Formidleren virker som agent for forsikringsselskabet Codan Forsikring A/S – og er optaget på den officielle ”Agentliste” hos forsikringsselskabet. Listen ses på www.forsikringogpension.dk

 

Provision eller lignende

Formidleren kan opkræve provision eller andet vederlag for formidlingen af denne forsikring og oplyser på forespørgsel størrelsen heraf.

 

Kontaktinformation

Spørgsmål til præmiebetaling

Dansk ErhvervsFinansiering A/S

Tlf. 63456360

 

Spørgsmål til forsikring

Codan Forsikring A/S

Tlf. 33552355

 

Anmeldelse af skade

Codan Forsikring A/S

Tlf. 33553870

 

Klagemuligheder

Hos Codan Forsikring A/S

klageansvarlig@codan.dk

DET SIGER VORES KUNDER

”Med Dansk ErhvervsFinansiering har vi god sparring og hurtig afklaring i forbindelse med nye investeringer. Det betyder, at vi har et godt overblik og kan træffe de rigtige beslutninger ”- udtaler direktør Morten Nielsen fra Lonico ApS

"For os er det gensidige personlige kendskab til hinanden vigtigt, da det letter samarbejdet og får processen til at gå smidigt, når investeringerne skal gennemføres.”

Ring til os på
+45 63 45 63 60

Mandag-torsdag kl. 8.15 - 16.15

Fredag kl. 8.15 - 15.00

Vi er medlem af:

Finans og Leasing

Interesseorganisation for danske
finansieringsselskaber