I samarbejde med  TRYG Forsikring formidler

Dansk ErhvervsFinansiering forsikringer når du leaser dit materiel hos os. 

 

Materielforsikringen dækker:

 • Maskinkasko - all risk (inde- og udefrakommende skader)
 • Branddækning
 • Vanddækning
 • Tyveridækning

 

Motorforsikringen dækker:

 • Ansvar
 • Kasko
 • Frontrudedækning
 • Fejltankning
 • Nøgledækning

 

Særlige fordele og dækninger via Dansk ErhvervsFinansiering A/S

 

 • Lav præmie- og selvrisikoniveau
 • Nyværdierstatning på rullende materiel
 • Dækning for indefra kommende skader i op til 15. år
 • Ekstraordinære udgifter i forbindelse med skade
 • Afsavns- og ydelsesdækning i forbindelse med skade
 • Transportdækning inklusive
 • Korttidsudlejning dækket

 

Vi kan forsikre det meste af det materiel og  de køretøjer vi  tilbyder leasing af. Vi gør det nemt for dig ved at forsikringsbeløbet opkræves sammen med den månedlige leasingydelse.

 

 • Ovennævnte oplysninger er generelle oplysninger.  
 • De nærmere regler for dækninger og undtagelser, selvrisiko, etc., fremgår af forsikringsbetingelserne, der udleveres af Dansk ErhvervsFinansiering.  
 • Forsikringsbetingelserne går forud for øvrige angivne oplysninger.  

 

 

Kundeinformation                                

 

Forsikrings formidler

Dansk ErhvervsFinansiering A/S

Bredgade 95

5560 Aarup

CVR 29638411

 

Forsikringsgiver

TRYG Forsikring A/S

Klausdalsbrovej 601

2750 Ballerup

CVR nr. 24260666

 

Forsikringsaftalen

Ved tegning af forsikring, bliver det forsikrede materiel indtegnet under fællespolice udstedt til Dansk ErhvervsFinansiering A/S.

Ved skader som følge af grov uagtsomhed samt skader, der ikke er omfattet af forsikringen, har TRYG Forsikring regresmulighed for udbetalte erstatningsbeløb hos leasingtageren.

Forsikringen træder i kraft, når leasingaftalen er underskrevet og godkendt af Dansk ErhvervsFinansiering A/S.

 

Forsikringen dækker

Jf. certifikat, gældende police og forsikringsbetingelser

 

Forsikringen dækker ikke

Jf. certifikat, gældende police og forsikringsbetingelser

 

Selvrisiko

Jf. certifikat, gældende police og forsikringsbetingelser

 

Ovennævnte oplysninger er generelle oplysninger.

De nærmere regler for dækninger og undtagelser, selvrisiko, etc., fremgår af forsikringsbetingelserne, der udleveres af Dansk ErhvervsFinansiering.

Forsikringsbetingelserne går forud for øvrige angivne oplysninger.

 

Forsikringens løbetid, ophør og evt. opsigelse

Forsikringen er løbende i leasingperioden og opkræves automatisk sammen med leasingydelsen via Dansk ErhvervsFinansiering A/S.

Evt. opsigelse af forsikring skal ske via Dansk ErhvervsFinansiering A/S.

 

Forsikringsaftalen ophører automatisk ved leasingaftalens ophør eller udløb.

 

Erstatningsudbetaling

I tilfælde af en totalskade dækket under denne forsikring sker erstatningsudbetalingen direkte til Dansk ErhvervsFinansiering A/S. Partiel skade sker direkte til forsikringstageren iflg. aftale med TRYG Forsikring.

 

Forsikringsformidling

Dansk Erhvervsfinansiering virker som ascessorisk formidler for forsikringsselskabet TRYG Forsikring. Registreringen ses på www.forsikringogpension.dk

 

Provision eller lignende

Formidleren kan opkræve provision eller andet vederlag for formidlingen af denne forsikring og oplyser på forespørgsel størrelsen heraf.

 

Spørgsmål til forsikring og præmiebetaling

Dansk ErhvervsFinansiering A/S

Tlf. 6345 6360 eller info@danskerhvervsforsikring.dk

 

Anmeldelse af skade

TRYG Forsikring A/S - tlf. 4420 6140

https://tryg.dk/erhverv/nmeld-skade

 

Klagemuligheder

Tryg Forsikring A/S

kvalitet@tryg.dk

DET SIGER VORES KUNDER

”Dansk Erhvervsfinansiering er en af vores faste samarbejdspartnere når vi skal finansiere busser” – udtaler ejer Kurt Jensen. ”Vi har brug for stor fleksibilitet, konkurrencedygtige priser og brancheindsigt, når vi skal have finansieret vores busser. Den ekspertise har vi fået hos Dansk Erhvervsfinansiering."

Ring til os på
+45 63 45 63 60

Mandag-torsdag kl. 8.15 - 16.15

Fredag kl. 8.15 - 15.00

Vi er medlem af:

Finans og Leasing

Interesseorganisation for danske
finansieringsselskaber