Bøder ved bil- og lastbilkørsel i udlandet

DEF modtager flere og flere bøder udstedt i udlandet på køretøjer som er indregistreret med DEF som ejer, men hvor det er brugeren af køretøjet der har overtrådt reglerne. Overtrædelsen sker ved at man “glemmer” at betale afgifter for kørsel i f.eks. byzonerne i Sverige, Norge, Tyskland, Italien, Østrig med flere. I Sverige er det f.eks.  infrastrukturafgifter eller trængselsafgifter. DEF viderefakturerer bøderne, men det giver ekstra arbejde i administrationen. Som bruger kan du undgå bøden ved at anvender de respektive APP’s som er udviklet til formålet. Du kan evt. downloade APP’s fra ePass24 (Sverige-Norge), Telepass (Italien, Spanien, Frankrig, Portugal), ASFINAG Østrig), Tolltickets, Bopandgo.com (Frankrig) m.fl. Viderefakturering er gratis første gang og efterfølgende opkræves et gebyr på kr. 300,00 + moms pr. følgende hændelse. Pris ændringer kan forekomme.

Del:

Flere nyheder

Send os en besked