Skærpede krav fra Færdselsstyrelsen til leasede lastbiler

Færdselsstyrelsen har netop udsendt en vejledning om udlejningskøretøjer. Af den fremgår det, at der ved benyttelse af lejede eller leasede køretøjer skal medbringes visse dokumenter under kørslen.

Alt efter om køretøjet lejes/leases i 30 dage eller mere, findes der forskellige regler, oplyser ITD til sine medlemmer.

Hvis brugeren opnår rådighed over køretøjet i 30 dage eller mere, vil denne skulle registreres som bruger af køretøjet i Køretøjsregisteret.

Fælles for alle lejede og leasede køretøjer er dog, at hvis de anvendes til godstransport for fremmed regning, så skal der efter Færdselsstyrelsens vejledning medbringes nedenstående dokumenter under kørslen – eventuelt i elektronisk form. Reglerne gælder også for udenlandske virksomheder.

Der skal først og fremmest være en leje- eller leasingkontrakt på køretøjet, hvori der som minimum skal fremgå:

udlejerens navn
lejerens navn
lejekontraktens dato og varighed
køretøjets registreringsnummer eller stelnummer

Dernæst skal der være chaufførens ansættelseskontrakt eller et bekræftet uddrag heraf i køretøjet – medmindre chaufføren også er lejer af køretøjet. I ansættelseskontrakten skal der som minimum være anført:

arbejdsgiverens navn
ansattes navn
ansættelseskontraktens dato og varighed

Kontrakterne skal medbringes, uanset om transportvirksomheden er registreret som bruger på køretøjet. Kravet gælder desuden både ved leje/leasing af motorkøretøjer samt påhængsvogne og sættevogne.

Derudover er det et krav, at:

Køretøjet er indregistreret eller taget i brug i overensstemmelse med lovgivningen i et EU- eller EØS-land.
Der kun er tale om udlejning af et køretøj uden fører.
Køretøjet skal i hele lejeperioden udelukkende stå til rådighed for den virksomhed, der skal benytte det.
Køretøjet skal føres af ansatte/chaufførvikarer i den virksomhed, som benytter køretøjet.
Færdselsstyrelsen har opstillet følgende eksempel:

En vognmandsvirksomhed har leaset en lastbil i en periode på 2 år og er registreret som bruger af den i Køretøjsregisteret. Når lastbilen benyttes til godskørsel for fremmed regning, skal chaufføren under kørslen medbringe leasingkontrakten samt sin ansættelseskontrakt.

Ved korttidsleje (under 30 dage) af motorkøretøjer uden fører gælder desuden reglerne i Udlejningsbekendtgørelsen. Her er det et krav, at køretøjet er registreret i Køretøjsregisteret til udlejning. I tillæg hertil har lejer og udlejer visse forpligtelser, og registreringsnummeret på køretøjet vil også skulle indberettes særskilt til Færdselsstyrelsen.

Del:

Flere nyheder

Send os en besked