Har du tjek på Miljøzonerne i de store byer 1. januar 2022?

Nye miljøkrav for lastbiler og busser træder i kraft 1. januar 2022

Folketinget har skærpet miljøkravene i miljøzonerne i København, Frederiksberg,
Aarhus, Aalborg og Odense.

-Det betyder, at ældre dieseldrevne lastbiler og busser pr. 1. januar 2022 ikke har adgang til miljøzonerne, medmindre de har monteret et partikelfilter.

-Du skal derfor sikre dig, at dine køretøjer og evt. partikelfilter er registreret korrekt i Motorregistret og dermed lever op til reglerne inden kørsel i en miljøzone.

-Ulovlig kørsel og manglende registrering af partikelfilter i Motorregistret kan medføre et administrativt bødeforelæg på op til 12.500 kr.

OBS!
Ved manglende registrering af køretøjer indenfor tidsfristen, vil en eventuel bøde blive opkrævet hos bruger . Såfremt der ikke er registreret en bruger, men alene en ejer (DEF) vil bøden blive genopkrævet hos bruger.

Du kan slå dit køretøj op på miljøzoners hjemmeside her: www.miljoezoner.dk for at se, om køretøjet lever op til kravene.

Reglerne for kørsel med lastbiler og busser i miljøzonerne
For dieseldrevne tunge køretøjer (busser og lastbiler) på mere end 3,5 tons gælder følgende regler for kørsel i miljøzonerne:

Fra 1. januar 2022
Busser og lastbiler skal være registreret den 1. januar 2015 eller senere for at have adgang til miljøzonerne. Hvis dit køretøj ikke opfylder datokravet, kan du vælge at få eftermonteret et filter.

Eftermontering af partikelfilter
Hvis dit køretøj ikke overholder de gældende krav og skal have adgang til miljøzonerne efter 1. januar 2022, kan du eftermontere et partikelfilter på din lastbil eller bus. Køretøjets partikelfilter skal være registreret korrekt i Motorregistret. Du kan finde yderligere oplysninger på www.miljoezoner.dk.

Dispensation
I helt særlige tilfælde kan det være muligt at få dispensation fra reglerne. Du kan læse mere på www.miljoezoner.dk.

Hvis køretøjet er registreret forkert
Hvis du mener, at der er fejl i Motorregistrets oplysninger, bedes du kontakte Motorstyrelsen, se www.motorst.dk.

Vær opmærksom på 
At manglende registrering af partikelfilter i Motorregistret kan medføre et administrativt bødeforelæg på op til 12.500 kr. ved kørsel i en miljøzone.
Digital kontrol af nummerplader
Der er indført digital kontrol af miljøzonerne baseret på automatisk aflæsning af nummerplader sammenholdt med oplysningerne i Motorregistret. 
Der vil blive udstedt bøder baseret på den digitale kontrol. Politiet kan også føre kontrol med, om miljøzonereglerne overholdes.

Har du yderligere spørgsmål
Hvis du har spørgsmål om miljøzonerne kan du finde mere information på www.miljoezoner.dk. Du er også velkommen til at kontakte Miljøzoners kundeservice
på e-mail info@miljoezoner.dk eller telefon 7080 9282. Vi har telefontid mandag-torsdag 8.30-16.00 og fredag 8.30-15.30.

Del:

Flere nyheder

Send os en besked