Tilskud til nyanskaffelse af lastbiler – EL eller brint

Tilskud til køb eller leasing af nye brint- og el-lastbiler

Tilskud kan søges af den, der skal registreres som ejer af lastbilen i Motorregistret. Dette kan f.eks. være en virksomhed, en vognmand eller et leasingselskab.

DEF kan hjælpe med ansøgningen.

Om puljen
Med afsæt i energiaftalen fra 2018 og klimaaftale for energi og industri mv. fra 2020 indgik regeringen Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, enhedslisten, det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet den 25. juni 2021 aftale om udmøntning af en pulje til grøn transport. Aftalen er indgået med henblik på at understøtte den grønne omstilling af godstransportsektoren.

Med baggrund i aftalen om udmøntning af en pulje til grøn transport er der afsat 45 mio. kr. i 2022 til tilskud til køb af brint- eller ellastbiler. Tilskudspuljen udmøntes på baggrund af udbud, hvor ansøgere konkurrer inden for de tilgængelige midler og tildelingskriterier. Ansøgeren kan opnå tilsagn om tilskud til en del af meromkostningen ved køb af en brint- eller el-lastbil sammenlignet med en tilsvarende diesellastbil. Tilskuddets størrelse fastsættes på baggrund af ansøgers virksomhedsstørrelse m.v.

Læs mere om puljens indhold, tildelingskriterierne samt de administrative forhold ved ansøgning om tilskud i Indkaldelse af ansøgninger.

Puljen åbner den 15. august 2022

Ansøgningsfristen er den 14. oktober 2022 kl. 12:00 

Der afholdes informationsmøde om puljen den 31. august 2022 kl. 13.00-14.00. 

Der skal indsendes en ansøgning per lastbil via ansøgningsportalen, som findes på Energistyrelsens hjemmeside. 

Læs mere her: https://ens.dk/ansvarsomraader/transport/tilskud-til-koeb-af-nye-brint-og-ellastbiler

Del:

Flere nyheder

Send os en besked